ทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

งงเลยล่ะสิ ว่า ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 นั้นมาจากไหน ปกติเห็นแค่ 1-3 ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ เราไปหาคำตอบของประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 กันที่พารากราฟด้านล่างนี้เลยค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 เป็นการเรียกรวมกันของประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 3+  ซึ่งประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะให้ความคุ้มครองยานพาหนะทางบกแบบปกติ ก็คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถพ่วง รถราง หรือรถอื่นๆ ที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน และมีเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน แต่ว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะไม่สามารถเคลมแห้งได้เหมือนประกันชั้น 1 โดยประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 จะเคลมสดได้อย่างเดียว

คุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดของการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นั้น ผู้เอาประกันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายส่วนแรก(ACCESS) เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เสียแบบนี้เฉพาะกรณีที่คันที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดเท่านั้นนะ แต่ในบางบริษัทประกันภัยรถยนต์ เกี่ยวกับประกันชั้น 5 นี้ สามารถที่จะไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรกได้ ซึ่งก็ต้องสอบถามกับทางบริษัทอีกที

ในส่วนของการคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 ที่มาจากชั้น 2+ และ 3+ รวมกันความคุ้มครองจึงเป็นของทั้ง 2 ประเภทนี้รวมกันอยู่ คือ จะคุ้มครองดังต่อไปนี้

  • คุ้มครองความเสียหายที่มีต่อ ร่างกาย ชีวิต อนามัยของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือรถของคู่กรณี
  • คุ้มครองต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกัน
  • คุ้มครองต่อความสูญหายและไฟไหม้ตัวรถ

ทั้งนี้ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จะทำประกันภัยรถยนต์ ทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นว่าจะซื้อประกันแบบไหนดี ซึ่งประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้อย่าลืมว่าเป็นเพียงชื่อที่เรียกรวมกันของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+ เท่านั้น โดยทั้ง 2 อย่างนี้มีข้อแตกต่างกันเพียงข้อเดียว คือประกันรถยนต์ชั้น 2+ นั้นจะมีคุ้มครองในส่วนของไฟไหม้รวมเข้าไปด้วยเท่านั้นเอง แต่ชั้น 3+ ไม่มี นั่นเอง